တအာင္း (ပေလာင္) ရိုးရာ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား (၂)

  • PDF
User Rating: / 0
PoorBest 

ပေလာင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ရိုးရာ စားေသာက္ဖြယ္ရာဟင္းမ်ားကို အတြဲ (၇) အမွတ္ (၁) ေရႊဖီဦး စာေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ အခုတဖန္တြင္လည္း မရိုးႏုိင္သည့္ ရိုးရာစားေသာက္ဖြယ္မ်ားကို ထပ္မံ၍ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါသည္။ ပေလာင္ေဒသတြင္ အသား၊ ငါး ေပါမ်ားသည့္ေနရာမဟုတ္ဘဲ ရိုးရာစားေသာက္ဖြယ္မ်ားသည္ ပေလာင္လူမ်ဳိးမ်ား အတြက္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို အမ်ားဆံုး စားသံုးေလ့ရွိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခ်က္ပံုခ်က္ နည္းသည္ ေဒသတစ္ခု ႏွင့္တစ္ခု မတူညီေခ်။

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ သုတ္

နမ့္ဆန္ၿမိဳ႔နယ္တြင္ ဟင္းရြက္စံုသုတ္သည္ နာမည္ႀကီးၿပီး အလွဴပြဲ တစ္ခုခု (သို႔) အလွဴပြဲ မဟုတ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ လည္း သုတ္စားေလ့ရွိၾကပါသည္။

၁) ေဂၚရခါးၫြန္႔

၂) မုန္ညင္း

၃) ဖရံုၫြန္႔

၄)ပဲေစာင္းလ်ားသီး

၅)ဘူးသီး

၆)ဆူးပုတ္ၫြန္႔

ၾကက္သြန္ျဖဴေက်ာ္

ငရုပ္သီးစိမ္း ပါးပါးလွီး

သံပုရားသီး (သို႔) မွ်စ္ခ်ဥ္ေလွာ္

နံနံပင္

ကုလားနံနံ

ဂ်င္းရြက္

ဆားႏွင့္ ဟင္းခ်ဳိမႈန္႔

ေဂၚရခါးၫြန္႔ မုန္ညင္း၊ ပဲေတာင့္၊ ဖရံုၫြန္႔၊ ပဲေစာင္းလ်ားသီး၊ ဘူးသီး၊ ဆူးပုတ္ၫြန္႔ အစရွိသည္တို႔ကို ေပါင္း၍ (သို႔) ျပဳတ္ေပးပါ။ အရြက္ကို ဝါေနေအာင္ ျပဳတ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ က်က္ရံုေလာက္ျပဳတ္ေပးလွ်င္ ရပါသည္။ အရြက္ကို ဝါေအာင္ ျပဳတ္လွ်င္ အရြက္ကို သုတ္စားသည့္အခ်ိန္တြင္ လတ္ဆတ္သည့္ အဟာရ ေလ်ာ့နည္းသြား မည္ျဖစ္ပါသည္။ အျခားေသာ အရြက္ရွိလွ်င္လည္း သုတ္စားႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ၾကက္သြန္ျဖဴေက်ာ္၊ ငရုပ္သီးစိမ္း ပါးပါးလွီး၊ သံပုရားသီး (သို႔) မွ်စ္ခ်ဥ္ေလွာ္၊ နံနံပင္၊ ကုလားနံနံ၊ ဂ်င္းရြက္၊ ဆားႏွင့္ ဟင္းခ်ဳိမႈန္႔တို႔ကိုထည့္၍ ေရာႏွယ္လိုက္ပါ။ အရမ္းေကာင္းေသာ ဟင္းရြက္သုတ္တစ္ပြဲ စားႏိုင္ပါသည္။

မွ်စ္စိမ္း ခ်ဥ္ငံစပ္ခ်က္

ပေလာင္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ မွ်စ္ခ်ဥ္ကို ေန႔တဓူးဝ (သို႔) ရိုးရာဟင္းတမယ္အျဖစ္ အၿမဲတမ္း အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကပါသည္။ ထုိျပင္ မ်ဥ္စိမ္းရာသီကိုလည္း ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ မိုးရာသီအခ်ိန္တြင္ မွ်စ္စိမ္းေပါမ်ားေသာ ရာသီမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ပေလာင္ မွ်စ္စိမ္းခ်ဥ္ငံစပ္ခ်က္နည္း ဘယ္လိုနည္းႏွင့္ ခ်ဥ္ျပဳတ္သလဲ လက္ေတြ႔ ခ်က္စား ၾကရေအာင္။ သို႔ေသာ္ တရြာႏွင့္တရြာ ခ်က္ပံု ခ်က္နည္း မတူေပ။

မွ်စ္စိမ္းကို မပါးမထူလွီးၿပီး ရိုးရိုးျပဳတ္ (သို႔) ျပာကို အဝတ္သန္႔သန္႔ထဲသို႔ ထုပ္ထားၿပီး ေရာျပဳတ္ေပးပါ။ အကယ္၍ ျပာႏွင့္ ေရာျပဳတ္လွ်င္ ျပာမႈန္႔ကို ေရေျပာင္ေအာင္ ေဆးေပးပါ။ မွ်စ္ျပဳတ္လွ်င္ လူတိုင္း ျပဳတ္ႏုိင္သည္မဟုတ္ပါ။ အခ်ဳိ႔ေသာ လက္သည္ မွ်စ္စိမ္းျပဳတ္လွ်င္ ခါးေသာ အရသာရွိသလို အခ်ဳိ႔ေသာ လက္သည္ ခ်ဳိအိေသာ အရသာ ရွိပါသည္။ ခ်ဳိအိေသာ မွ်စ္အရသာသည္ အရမ္းစားေကာင္းပါသည္။

ထို႔ျပင္ မွ်စ္စိမ္းခ်ဥ္ငံစပ္ထဲတြင္ မွည့္ခါးသီး၊ မန္းႀကီးသီးမွည့္ (သို႔) မွ်စ္ခ်ဥ္၊ စပါးလင္း၊ ေရွာင္ေကာ္အရြက္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴေထာင္၊ ဟင္းေလးေအာင္ ငါးပိႀကိဳက္လွ်င္ ငါးပိနည္းနည္း၊ ငရုပ္သီးစိမ္း၊ ဆား၊ ဆီ၊ ဟင္းခ်ဳိးမႈန္႔စသည့္ တန္ဆာပလာတို႔ကို ထည့္လိုက္ၿပီး ထည့္ခ်က္ေပးပါ။ အခ်ဳိ႔ေသာ ေနရာတြင္ ဆီတူဖူ၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ မန္းႀကီးသီး၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ျဖဴ၊ ဂ်င္း၊ ဆား၊ ဆီ၊ ဟင္းခ်ဳိမႈန္႔ စသည့္တို႔ကို ထည့္ၾကပါသည္။ ေမႊးႀကိဳင္သည့္ ပေလာင္မွ်စ္စိမ္း ခ်ဥ္၊ငံ၊ စပ္ဟင္းတပြဲကို ရရွိႏုိင္ပါသည္။

ဆန္ေလွာ္ဟင္း (အရြက္)

ဆန္ေလွာ္ဟင္းသည္ အျခားေသာ ပေလာင္လူမ်ဳိးအျပင္ အျခားေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားလည္း ခ်က္စား ေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခ်က္ပံုခ်က္ပံု ခ်က္နည္းမ်ား မတူညီသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ပေလာင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ဆန္ေလွာ္ဟင္းကို ေလ့လာၾကပါစို႔လား။ ပေလာင္ဆန္ေလွာ္ဟင္းသည္ ခ်ဳိ၊ ခ်ဥ္၊ ခါးႏွင့္ ေမႊးႀကိဳင္သည့္အရသာကို ေရာစပ္ထား၍ ခ်က္ထားပါသည္။

ဆန္ေလွာ္ဟင္းထဲတြင္ ºကက္နားရြက္မႈိ၊ ဂ်ဴးျမစ္၊ ပဲသီး၊ ေဂၚရခါးသီး၊ ဘူးသီး၊ ေဖာ့သီး၊ ၾကက္ဟင္းခါးရြက္ (သို႔) ခရမ္းခါးသီး၊ ဂ်င္း၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ ပဲပုတ္အမႈန္႔ စသည့္တို႔ကို ထည့္ႏိုင္ပါသည္။ ဆန္ကိုေလွာ္ၿပီး ၫွပ္ေနေအာင္ ေထာင္ထည့္ရပါသည္။

ဟင္းရည္စစခ်က္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဆား၊ ဟင္းခ်ဳိမႈန္႔၊ ဆီ၊ ပဲပုတ္ေထာင္၊ ဂ်င္းေထာင္ႏွင့္ၾကက္သြန္ျဖဴေထာင္ စသည့္တို႔ကို အရင္ဦးဆံုးထည့္ၿပီး ခ်က္ထားရပါသည္။ ဟင္းရည္ဆူပြတ္လွ်င္ ဆန္ေလွာ္ကို ပထမဦးဆံုးထည့္ပါ။ ဆန္ေလွာ္က်က္ၿပီးလွ်င္ ဘူးသီး၊ ေဂၚလခါးသီး ထည့္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၃မိနစ္တြင္ အရြက္ကို ထည့္လုိက္ပါ။ အရြက္ထည့္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခဏသာ ခ်က္ၿပီး အေကာင္းဆံုး ဆန္ေလွာ္ဟင္းတခြက္ကို သံုးေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။

ဟင္းေပါင္း

ဟင္းေပါင္းခ်က္သည့္ နည္းလမ္းသည္ လြယ္ကူလွပါသည္။ မုန္ၫွင္းျဖစ္ေစ၊ ငွက္ေပ်ာ္ဖူးႏွင့္ ဆူးပုတ္ၫြန္႔ျဖစ္ေစ ေပါင္းစားလွ်င္ အလြန္ကို အရသာရွိပါသည္။

မုန္ၫွင္းဖူးပြင့္ျဖစ္ျဖစ္၊ ငွက္ေပ်ာ္ဖူးႏွင့္ ဆူးပုတ္ရြက္ျဖစ္ျဖစ္ ပဲပုတ္မႈန္႔၊ ပင္စိမ္း၊ ဆန္မႈန္႔၊ ဂ်ဴးျမစ္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ဂ်င္း၊ ဆား၊ ဟင္းခ်ဳိမႈန္႔၊ ဆီတို႔ကို ထည့္ၿပီး ႏွယ္လိုက္ၿပီးေနာက္ ေပါင္းအိုးထည့္သို႔ ထည့္ေပါင္းလိုက္ပါ။ အေကာင္းဆံုး ဟင္းတစ္မယ္ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႔ေသာ ေဒသသည္ ပဲပုတ္မႈန္႔ကို ထည့္ေလ့မရွိေခ်။ ဟင္းေပါင္းကို သံပုရားသီးအခ်ဥ္ေရ၊ ငရုပ္သီးစိမ္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ ေဖ်ာ္စပ္ၿပီး တုတ္စားလွ်င္ ထိေရာက္သည့္ အရသာႏွင့္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

လိုည္းေႏြေႏွာင္း

၂၆ရက္-ဇူလိုင္လ-၂ဝ၁၁

Add comment


Security code
Refresh

PWO အေၾကာင္း

ပေလာင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ တက္ၾကြစြာပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ ရွားပါးေနသည္ကို အေျဖရွာသည့္အေနျဖင့္ ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို ၂၀၀၀ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ဆက္ဖတ္ရန္

ၾကည့္႐ႈ႕သူေပါင္း

ပေလာင္လူမ်ိဳးအေၾကာင္း

မႏုႆပညာရွင္တို႔က မြန္၊ ၀၊ ပေလာင္လူမ်ဳိးတို႔သည္ ‘မြန္-ခမာ‘ အႏြယ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာေျမေပၚတို႔ အဦးေစာဆံုး ၀င္ေရာက္လာၾကသည္ဟု လက္ခံၾကပါသည္။ မြန္-ခမာအႏြယ္သည္ ‘ေမာင္းဂုတ္‘ လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီးမွ ဆင္းသက္လာသည္ဟု ဆုိသည္။ ဆက္ဖတ္ရန္

Burmese Font

The Burmese font used on our Web site displays best if you use the Internet Explorer browser, but we recommend that you download the font for a better viewing experience. Read More

You are here: